NEOXAG

tiazakaria
tokens
unstake
account: tiazakaria 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.62263250 
e43ea37
tiazakaria transferred  0.52027154 NEOXAG to yusrizakaria 307c387
exsis
tokens
unstake
account: exsis 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.87506628 
a1acb41
exsis transferred  0.04720856 NEOXAG to yusrizakaria 8c3c30a
molyazilan
tokens
unstake
account: molyazilan 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.89856855 
9ff9279
molyazilan transferred  0.05311035 NEOXAG to yusrizakaria 55200dd
faija transferred  0.05030538 NEOXAG to yusrizakaria 4ed7abd
faija
tokens
unstake
account: faija 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.91848604 
139c37e
mariyem transferred  0.59932070 NEOXAG to yusrizakaria ae1a8f9
mariyem
tokens
unstake
account: mariyem 
symbol: NEOXAG 
quantity: 1.21513969 
e6fac6e
lili121
tokens
unstake
account: lili121 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.99059536 
a8f613c
lili121 transferred  0.05988247 NEOXAG to yusrizakaria b56b5b8
afril
tokens
unstake
account: afril 
symbol: NEOXAG 
quantity: 1566.54376297 
eba7c92
cindis
tokens
unstake
account: cindis 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35617934 
f4b1ac1
cindis transferred  0.99962334 NEOXAG to yusrizakaria 4898fe1
ladeen transferred  2.46252422 NEOXAG to yusrizakaria 9b9279b
afril
tokens
stake
account: afril 
symbol: NEOXAG 
quantity: 1422.27725385 
ed9c64b
baconface
market
buy
180,749.00000000 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.00180749 
3855d90
baconface
market
buy
180,749.00000000 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.00180749 
5fc6677
stimburgarin transferred  419.33774648 NEOXAG to whiteleggion 783c152
baconface
market
buy
1,484,094.00000000 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.01484094 
c680ab9
baconface
market
buy
1,484,094.00000000 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.01484094 
e8d9672
baconface
market
buy
1,484,094.00000000 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.01484094 
90eb30d
baconface
market
buy
2,280,501.71037628 NEOXAG @ 1e-08 STEEMP
from: baconface 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.02280502 
36a8b3e
crisking
tokens
stake
account: crisking 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.00775742 
e683e86
faizanshah1 transferred  0.00178923 NEOXAG to whiteleggion aa757de
aleex transferred  0.02724342 NEOXAG to whiteleggion 2f1c87e
chanta transferred  0.05994529 NEOXAG to whiteleggion 38e6e2f
dongkong transferred  52.10342633 NEOXAG to whiteleggion 705989f
kirkoliver transferred  5.78698958 NEOXAG to whiteleggion 7d2cdaf
karolczyk1987 transferred  0.00030616 NEOXAG to whiteleggion 8e7c43f
aularluis
tokens
stake
account: aularluis 
symbol: NEOXAG 
quantity: 1.02307341 
36ea72e
rebuilder transferred  0.00006685 NEOXAG to whiteleggion b331d51
asifkhannirob transferred  0.00000269 NEOXAG to whiteleggion 5745b33
atombot transferred  0.06266006 NEOXAG to whiteleggion 94c1cd6
kaniz transferred  0.01071039 NEOXAG to whiteleggion 9bf5b73
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359019 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795589 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
braveboat
tokens
stake
account: braveboat 
symbol: NEOXAG 
quantity: 7.08351259 
af90d11
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 2.35359012 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
trincowski
tokens
unstake
account: trincowski 
symbol: NEOXAG 
quantity: 30.59667163 
17f6423
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: sam99 
symbol: NEOXAG 
quantity: 121.77078537 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
darkwarrior33
tokens
stake
account: darkwarrior33 
symbol: NEOXAG 
quantity: 237.22839587 
f89729b
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: sam99 
symbol: NEOXAG 
quantity: 121.77078534 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
yysb transferred  109.05081726 NEOXAG to xnitro ea1c9de
null
tokens
check pending unstakes
account: sam99 
symbol: NEOXAG 
quantity: 121.77078534 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: sam99 
symbol: NEOXAG 
quantity: 121.77078534 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 4.00795587 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: sam99 
symbol: NEOXAG 
quantity: 121.77078534 
0000000
null
tokens
check pending unstakes
account: don-thomas 
symbol: NEOXAG 
quantity: 0.00003513 
0000000
dongkong transferred  237.22839587 NEOXAG to darkwarrior33 82c9b67
dongkong
tokens
unstake
account: dongkong 
symbol: NEOXAG 
quantity: 52.10342633 
42a932a
banjo transferred  245.00000000 NEOXAG to xawi Final Steem Engine Banjo Withdrawal 152ed61
banjo transferred  100.16887435 NEOXAG to dylanhobalart Final Steem Engine Banjo Withdrawal 484603b
banjo transferred  69.59616914 NEOXAG to mykos Final Steem Engine Banjo Withdrawal f166419
banjo transferred  50.00000000 NEOXAG to isaria Final Steem Engine Banjo Withdrawal ca4cc0a
banjo transferred  15.48108952 NEOXAG to followbtcnews Final Steem Engine Banjo Withdrawal 905a9df
banjo transferred  10.00000000 NEOXAG to neoxian Final Steem Engine Banjo Withdrawal 4b1a572
banjo transferred  3.33333332 NEOXAG to lasseehlers Final Steem Engine Banjo Withdrawal f7a86b0
null
tokens
check pending unstakes
account: ultratrain 
symbol: NEOXAG 
quantity: 283.83306588 
0000000
banjo transferred  1.00000456 NEOXAG to zaku Final Steem Engine Banjo Withdrawal d4d2144
banjo transferred  1.00000000 NEOXAG to crimsonclad Final Steem Engine Banjo Withdrawal 3219a11
banjo transferred  1.00000000 NEOXAG to yousafharoonkhan Final Steem Engine Banjo Withdrawal bda2d03
banjo transferred  1.00000000 NEOXAG to atomcollector Final Steem Engine Banjo Withdrawal 338d65e
banjo transferred  0.89023316 NEOXAG to someguy123 Final Steem Engine Banjo Withdrawal e8448d6
banjo transferred  0.89023316 NEOXAG to inertia Final Steem Engine Banjo Withdrawal 06e2a35
banjo transferred  0.89023316 NEOXAG to steemitqa Final Steem Engine Banjo Withdrawal 8582966
banjo transferred  0.89023316 NEOXAG to stever82 Final Steem Engine Banjo Withdrawal 7a38b96
banjo transferred  0.49340777 NEOXAG to elgeko Final Steem Engine Banjo Withdrawal 5d384bd
banjo transferred  0.48108952 NEOXAG to azizbd Final Steem Engine Banjo Withdrawal 19b8a1f
banjo transferred  0.41042023 NEOXAG to anarcist69 Final Steem Engine Banjo Withdrawal a76a932