@trendotoken

trendotoken transferred  1.82459588 TRDO to mammasitta You're Rewarded by TRDO Token! 9552188
trendotoken transferred  4.33739813 TRDO to rosalinde You're Rewarded by TRDO Token! 0b1d8bf
trendotoken transferred  1.21639725 TRDO to theshaki Thanks for using TRDO Bot! 9552188
trendotoken transferred  2.88503775 TRDO to jjprac Thanks for using TRDO Bot! 0b1d8bf
trendotoken transferred  0.006561 TRDO to zirky Thanks for using TRDO Bot! 0b1d8bf
trendotoken transferred  0.00646988 TRDO to tlundy47 You're Rewarded by TRDO Token! 75e30b3
trendotoken transferred  0.33245438 TRDO to ronaldoavelino You're Rewarded by TRDO Token! 3ba1d9b
trendotoken transferred  0.00431325 TRDO to theturtleproject Thanks for using TRDO Bot! 75e30b3
trendotoken transferred  0.03926475 TRDO to eii Thanks for using TRDO Bot! 3ba1d9b
trendotoken transferred  0.1823715 TRDO to cloudblade Thanks for using TRDO Bot! 3ba1d9b
trendotoken transferred  0.27404325 TRDO to onespringday You're Rewarded by TRDO Token! 2fada29
trendotoken transferred  0.1826955 TRDO to cloudblade Thanks for using TRDO Bot! 2fada29
trendotoken
tokens
stake
account: jeenger 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87355228 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: therising 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02222941 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: kr-coffeesteem 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02800400 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: luciannagy 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99630846 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: cryptonnja 
symbol: TRDO 
quantity: 6.23251396 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: fenngen 
symbol: TRDO 
quantity: 15.06997533 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: amoonshot 
symbol: TRDO 
quantity: 0.20604060 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: sandymeyer 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04850315 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: dpet 
symbol: TRDO 
quantity: 0.05795423 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: kennycrane 
symbol: TRDO 
quantity: 0.22317246 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: garlet 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04225215 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: freepressturkey 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03712090 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: warhead61 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06436850 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: mickowen 
symbol: TRDO 
quantity: 0.48612408 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: xiaoyuanwmm 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14807558 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
bc02187
trendotoken
tokens
stake
account: acguitar1 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10656712 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: rajib2k5 
symbol: TRDO 
quantity: 0.59513839 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: flyerchen 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06182923 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: cornerstone 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02626541 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: busy.pay 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03818514 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: justtryme90 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02280687 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: bdvoter 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03479939 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: mangos 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03947135 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: newhope 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03398025 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: minerthreat 
symbol: TRDO 
quantity: 0.61632401 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: btcw 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06065297 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: poeticsnake 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02579290 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: t-bot 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03782566 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: redes 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02644831 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: sbi2 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10364768 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: tyrnannoght 
symbol: TRDO 
quantity: 0.98605511 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: zirky 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07396582 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: mhm-philippines 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03789501 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: elrosso 
symbol: TRDO 
quantity: 0.42628330 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: im-ridd 
symbol: TRDO 
quantity: 0.66887511 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: beco132 
symbol: TRDO 
quantity: 0.20588667 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: dlike 
symbol: TRDO 
quantity: 0.15782777 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: voter001 
symbol: TRDO 
quantity: 0.05144288 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: voter002 
symbol: TRDO 
quantity: 0.05142314 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: rich.art.deluxe 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03072592 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
068e765
trendotoken
tokens
stake
account: techtip 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09787767 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: bitpizza 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03397256 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: garygeo1 
symbol: TRDO 
quantity: 0.45364772 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: spinvest-leo 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04763483 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: project.hope 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03944556 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: freemonster 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03701232 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: summertooth 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04187179 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: firealien 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09564967 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: solairitas 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07203018 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: leo.voter 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03899003 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: diosarich 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02152121 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: levi-miron 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23105956 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: artstorm 
symbol: TRDO 
quantity: 2.22256497 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: crypto-pixie 
symbol: TRDO 
quantity: 0.05526543 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: nightportraits 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02588519 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: roger.remix 
symbol: TRDO 
quantity: 130.22900301 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: seckorama 
symbol: TRDO 
quantity: 0.41138986 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: votebetting 
symbol: TRDO 
quantity: 4.60048428 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: emp2-00com 
symbol: TRDO 
quantity: 0.08061153 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: modernpastor 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02490925 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: hersi007 
symbol: TRDO 
quantity: 14.77551226 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: justlee87 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02077808 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: contrabot 
symbol: TRDO 
quantity: 5.14060782 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: hattaarshavin 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02878984 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: nanzo-scoop 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07097830 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
291add8
trendotoken
tokens
stake
account: vittoriozuccala 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03858041 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: forever-crypto 
symbol: TRDO 
quantity: 0.08756134 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: mein2070 
symbol: TRDO 
quantity: 0.08940655 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: dobartim 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03761822 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: jozef230 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02467488 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: soluce07 
symbol: TRDO 
quantity: 3.74252883 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: amico.sports 
symbol: TRDO 
quantity: 0.53708051 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: txatxy 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07500292 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: engrave 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04407753 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: blumela 
symbol: TRDO 
quantity: 0.80324291 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: dsc-r2cornell 
symbol: TRDO 
quantity: 0.40028899 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: uruguru 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01949450 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: addax 
symbol: TRDO 
quantity: 4.72720177 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: ecoinstats 
symbol: TRDO 
quantity: 33.93092794 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: maxuvv 
symbol: TRDO 
quantity: 31.50725587 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: voxmortis 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14420158 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: mapxv 
symbol: TRDO 
quantity: 27.93810628 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: steembasicincome 
symbol: TRDO 
quantity: 0.08941455 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: unity3377 
symbol: TRDO 
quantity: 0.69089662 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: akdx 
symbol: TRDO 
quantity: 0.39952386 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: steem-plus 
symbol: TRDO 
quantity: 0.08083147 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: busbecq 
symbol: TRDO 
quantity: 19.18250231 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6
trendotoken
tokens
stake
account: c-a 
symbol: TRDO 
quantity: 20.82174378 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
139cab6