@newiz

zzan issued  8.93546 ZZAN to newiz d9ac101
krwp.burn transferred  0.433 KRWP to newiz @newiz staking status : 567.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.567 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.433 KRWP [64528559 - 0c4252178f7c0e4e3524df0eedcfd070fae40e7d] 1c3f75a
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/steem-link-feat-to-the 0c42521
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 9 
a1debb7
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/steem-link-feat-to-the acdaecb
zzan issued  9.13335 ZZAN to newiz d686c18
krwp.burn transferred  1.000 KRWP to newiz @newiz/79cse3 is already voted by sct.krwp. [64506097 - 7c3e52e73c53d7b336175c247d95f8934cfe2164] 9fd9ca0
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/steemlink-10-pack 7c3e52e
krwp.burn transferred  1.000 KRWP to newiz @newiz/79cse3 is already voted by sct.krwp. [64505974 - 0bececcfdaccd577ef3595c346d3e01f0c14240d] 29e3782
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/steemlink-10-pack 0bececc
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: KRWP 
quantity: 5 
52670d8
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 19 
a6b210d
newiz
market
buy
5,000 ZZAN @ 0.0011 STEEMP
from: newiz 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 5.50000000 
92b67a7
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/steemlink-10-pack 4b0707c
actnearn issued  50.25 ACTNEARN to newiz 809b291
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64496155 - e16a181c3dfbb7bf3dfe8917c3c26623372da1fa] 860416f
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/79cse3 e16a181
zzan issued  10.73389 ZZAN to newiz 68963b7
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/79cse3 d1c5eb0
zzan issued  8.20445 ZZAN to newiz 00351bc
newiz
market
sell
922 BNW @ 0.00000001 STEEMP
from: newiz 
to: market 
symbol: BNW 
quantity: 922 
from: market 
to: baconface 
symbol: BNW 
quantity: 922.000 
from: market 
to: newiz 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.00000922 
7725e68
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 9 
66567b0
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64444988 - 39717b55ca64a8b4887103bc848648a7d962c26f] cd62756
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/5istja-2-and 39717b5
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/5istja-2-and f48daf1
zzan issued  8.94891 ZZAN to newiz b3c1742
sct.kpsct transferred  57.202 SCT to newiz 1 STEEM = 1.906 SCT bab777d
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64420507 - 3aa8285d343ffdb95b1919bc1655c5928580d4a7] fef10ba
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/3k81ad-and 3aa8285
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 73 
328e843
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/3k81ad-and 3a8e91f
zzan.bank transferred  70.00000 ZZAN to newiz You swapped from 2.8 STEEM into 70.00000 ZZAN successfully 494bc39
zzan issued  2.73698 ZZAN to newiz db6861e
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64388909 - 9dccf5a9f3af2af5aba33e7d1cb41dc6c80eac76] 07e0c8d
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/kissteem-5km-feat-tmi 9dccf5a
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 29 
6723bb6
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/kissteem-5km-feat-tmi 0903a28
newiz
market
sell
70,000 AAA @ 0.00012000 STEEMP
from: newiz 
to: market 
symbol: AAA 
quantity: 70000 
from: market 
to: jungjunghoon 
symbol: AAA 
quantity: 70000.0000 
from: market 
to: newiz 
symbol: STEEMP 
quantity: 8.40000000 
c838bae
zzan issued  9.21243 ZZAN to newiz d0826c6
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64356271 - 2331c35085fc19dcbfaaefb161e938ce8acf266c] 6a514b2
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/2yv2ky 2331c35
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/2yv2ky 4854f06
zzan issued  12.47960 ZZAN to newiz 26319d3
sctm.pool transferred  3.403 KRWP to newiz 5월 KRWP 분배입니다. 늦어서 죄송해요! 5be4833
sctm.pool transferred  17.172 SCT to newiz 4월 SCT 분배입니다. 늦어서 죄송해요! 6a77bf0
actnearn issued  70.11 ACTNEARN to newiz ff227bb
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64328240 - 5b2a30d0c88df9163059a34240dc925eabaafbee] 62d4e7b
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/2bms1o 5b2a30d
zzan issued  8.10774 ZZAN to newiz 3c181e7
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/2bms1o 30498a7
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64303781 - af85ed927bef8dc3a852ca9e5f6a1d4dc5d0f4c8] f7c3d9b
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/3sgkma af85ed9
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 20 
0a99a2d
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/3sgkma f3b47b2
zzan issued  3.01537 ZZAN to newiz 42f7bfc
zzan issued  9.06083 ZZAN to newiz 98e0f23
zzan issued  9.07270 ZZAN to newiz 8f3dda5
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64243819 - dcbce4981350dfd3914dd63c591779c1f38c0786] c277943
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/oop68-feat dcbce49
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 8 
a391cfe
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/oop68-feat ffd762d
zzan issued  8.96434 ZZAN to newiz bf5125b
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 1000 
4cfbdb3
newiz
market
buy
493 ZZAN @ 0.02899000 STEEMP
from: newiz 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 14.29207000 
from: market 
to: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 493.00000 
from: market 
to: mmrx 
symbol: STEEMP 
quantity: 14.29207000 
17d8720
newiz
market
cancel
(original transaction buy)
from: market 
to: newiz 
symbol: STEEMP 
quantity: 11.53000000 
b526722
newiz
market
buy
500 ZZAN @ 0.02899000 STEEMP
from: newiz 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 14.49500000 
from: market 
to: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 500.00000 
from: market 
to: mmrx 
symbol: STEEMP 
quantity: 14.49500000 
c52d495
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64216578 - c405ef01916e289532e0db581d8b468aee1a4988] 2d2f83d
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/3gvp6c-and c405ef0
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 10 
4b29c67
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/3gvp6c-and 28d3b97
zzan issued  9.36864 ZZAN to newiz b00c4ef
krwp.burn transferred  0.437 KRWP to newiz @newiz staking status : 562.078 KRWP @newiz limit for KRWP voting service : 0.562 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.437 KRWP [64189552 - 57802b31515b7755c3bad05842d03f343812788d] c90af0a
newiz transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @newiz/53brpa 57802b3
newiz
tokens
stake
account: newiz 
symbol: ZZAN 
quantity: 10 
bc1695f
newiz transferred  1 SCT to sct.postingfee @newiz/53brpa ebac092