@luminaryhmo

luminaryhmo
tokens
unstake
account: luminaryhmo 
symbol: SCTM 
quantity: 29 
e2624d4
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 124.148 
45c2def
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 302.41 
384e4dd
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 2.07836 
f3827af
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: AAA 
quantity: 773.1647 
c22ff14
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: KRWP 
quantity: 1.062 
36a9c9d
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: SCT 
quantity: 0.034 
9e7aea9
upvu issued  0.504 UPVU to luminaryhmo 2021-09-16 UPVU 보상 0.504 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-09-10] 스팀파워:1706SP, UPVU Token:732UPVU. 2021-09-16 UPVU reward 0.504 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-09-10] SteemPower:1706SP, UPVU Token:732UPVU. 7b625ea
krwp.burn transferred  0.744 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 256.427 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.256 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.744 KRWP [57287909 - cc8f3b4cde3755a8b21ff39817af9e32417d54f1] c85ae20
luminaryhmo transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/6cojrq cc8f3b4
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/6cojrq 5abe124
teamcn-shop transferred  1 SHOP to luminaryhmo @garamee21 gifted you 1 SHOP coin! e754b2c
luminaryhmo transferred  300 JCAR to jcarvoting https://steemit.com/hive-101145/@luminaryhmo/41fz3x 8ddfd9d
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 134.328 
5e242b3
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 309.09 
2e5c78f
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 3.32936 
aebadf4
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: AAA 
quantity: 722.0241 
e5b2d52
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: KRWP 
quantity: 0.442 
73ae900
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: SCT 
quantity: 0.025 
93f0983
upvu issued  0.545 UPVU to luminaryhmo 2021-09-15 UPVU 보상 0.545 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-09-09] 스팀파워:1706SP, UPVU Token:731UPVU. 2021-09-15 UPVU reward 0.545 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-09-09] SteemPower:1706SP, UPVU Token:731UPVU. 3f70694
krwp.burn transferred  0.745 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 255.985 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.255 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.745 KRWP [57258832 - 43c5cd42c4a37e35c7cc927924ae2ab401c7d8a7] 789f9cc
luminaryhmo transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/41fz3x 43c5cd4
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/41fz3x 8dbfffc
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 196.473 
345b7b5
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 327.63 
2df420f
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 2.23143 
abd8a46
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: AAA 
quantity: 811.2398 
7668efa
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: KRWP 
quantity: 1.128 
3f95fa3
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: SCT 
quantity: 0.031 
cdd4c82
upvu issued  0.488 UPVU to luminaryhmo 2021-09-14 UPVU 보상 0.488 STEEM. [분배비율 기준일, 2021-09-08] 스팀파워:1706SP, UPVU Token:731UPVU. 2021-09-14 UPVU reward 0.488 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2021-09-08] SteemPower:1706SP, UPVU Token:731UPVU. c7b9acb
krwp.burn transferred  0.746 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 254.857 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.254 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.746 KRWP [57230059 - b4652cce59b961fd011dc0a6225b984a86541494] 6243fc8
luminaryhmo transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/5oxrvp b4652cc
krwp.burn transferred  1.000 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo/45o9zs is already voted by sct.krwp. [57229100 - b0e71f33e31646ed4914a139f9607c829a3f1e86] 7a97539
luminaryhmo transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/5oxrvp b0e71f3
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/5oxrvp a79c893
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: SCT 
quantity: 0.027 
7d8b99e
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 147.129 
1211e81
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 476.82 
870cb3b
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 1.89305 
dc4cec8