@angma

upvu issued  2.555 UPVU to angma 2022-08-08 UPVU 보상 2.555(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-08-02] 스팀파워:10669SP, UPVU Token:282UPVU. 2022-08-08 UPVU reward 5.111 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-08-02] SteemPower:10669SP, UPVU Token:282UPVU. cba9093
upvu issued  0.102 UPVU to angma 2022-08-07 UPVU 보상 0.102(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-08-01] 스팀파워:10668SP, UPVU Token:280UPVU. 2022-08-07 UPVU reward 0.204 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-08-01] SteemPower:10668SP, UPVU Token:280UPVU. 627fea6
zzan issued  2.59564 ZZAN to angma ae780af
upvu issued  0.738 UPVU to angma 2022-08-06 UPVU 보상 0.738(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-31] 스팀파워:10668SP, UPVU Token:280UPVU. 2022-08-06 UPVU reward 1.477 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-31] SteemPower:10668SP, UPVU Token:280UPVU. 69e3dc0
upvu issued  1.348 UPVU to angma 2022-08-05 UPVU 보상 1.348(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-30] 스팀파워:10667SP, UPVU Token:279UPVU. 2022-08-05 UPVU reward 2.696 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-30] SteemPower:10667SP, UPVU Token:279UPVU. 4f8aee9
zzan issued  1.01889 ZZAN to angma baa1e37
upvu issued  0.914 UPVU to angma 2022-08-04 UPVU 보상 0.914(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-29] 스팀파워:10666SP, UPVU Token:278UPVU. 2022-08-04 UPVU reward 1.828 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-29] SteemPower:10666SP, UPVU Token:278UPVU. 59ac3cd
upvu issued  0.925 UPVU to angma 2022-08-03 UPVU 보상 0.925(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-28] 스팀파워:10665SP, UPVU Token:277UPVU. 2022-08-03 UPVU reward 1.85 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-28] SteemPower:10665SP, UPVU Token:277UPVU. 481c1a8
upvu issued  1.248 UPVU to angma 2022-08-02 UPVU 보상 1.248(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-27] 스팀파워:10664SP, UPVU Token:276UPVU. 2022-08-02 UPVU reward 2.496 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-27] SteemPower:10664SP, UPVU Token:276UPVU. 278fb11
zzan issued  2.05087 ZZAN to angma 644b59e
upvu issued  1.555 UPVU to angma 2022-08-01 UPVU 보상 1.555(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-26] 스팀파워:10663SP, UPVU Token:275UPVU. 2022-08-01 UPVU reward 3.11 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-26] SteemPower:10663SP, UPVU Token:275UPVU. c2c9792
sctm.xyz transferred  0.003 KRWP to angma 2022-08-01 [angma] what you are received : 0.003 KRWP, KRWP of @sctm.xyz : 2099.396, rate : 0.0001542298 %, total SCTM (stake) : 756662.918, your SCTM : 1.167 (stake : 1.167, delegationsIn : 0) 65aa29e
zzan issued  1.25479 ZZAN to angma f322054
upvu issued  0.835 UPVU to angma 2022-07-31 UPVU 보상 0.835(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-25] 스팀파워:10662SP, UPVU Token:274UPVU. 2022-07-31 UPVU reward 1.67 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-25] SteemPower:10662SP, UPVU Token:274UPVU. db54ae6
upvu issued  0.936 UPVU to angma 2022-07-30 UPVU 보상 0.936(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-24] 스팀파워:10661SP, UPVU Token:273UPVU. 2022-07-30 UPVU reward 1.872 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-24] SteemPower:10661SP, UPVU Token:273UPVU. 42d7651
zzan issued  2.18183 ZZAN to angma dc72f8f
upvu issued  0.937 UPVU to angma 2022-07-29 UPVU 보상 0.937(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-23] 스팀파워:10660SP, UPVU Token:272UPVU. 2022-07-29 UPVU reward 1.875 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-23] SteemPower:10660SP, UPVU Token:272UPVU. 978b933
upvu issued  0.898 UPVU to angma 2022-07-28 UPVU 보상 0.898(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-22] 스팀파워:10659SP, UPVU Token:271UPVU. 2022-07-28 UPVU reward 1.797 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-22] SteemPower:10659SP, UPVU Token:271UPVU. c952fed
zzan issued  2.04832 ZZAN to angma d0db82e
upvu issued  0.841 UPVU to angma 2022-07-27 UPVU 보상 0.841(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-21] 스팀파워:10659SP, UPVU Token:270UPVU. 2022-07-27 UPVU reward 1.682 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-21] SteemPower:10659SP, UPVU Token:270UPVU. a61aa57
upvu issued  0.939 UPVU to angma 2022-07-26 UPVU 보상 0.939(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-20] 스팀파워:10658SP, UPVU Token:269UPVU. 2022-07-26 UPVU reward 1.878 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-20] SteemPower:10658SP, UPVU Token:269UPVU. 860d975
upvu issued  1.363 UPVU to angma 2022-07-25 UPVU 보상 1.363(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-19] 스팀파워:10657SP, UPVU Token:268UPVU. 2022-07-25 UPVU reward 2.727 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-19] SteemPower:10657SP, UPVU Token:268UPVU. 1683b72
zzan issued  1.22018 ZZAN to angma d9c76dd
upvu issued  0.934 UPVU to angma 2022-07-24 UPVU 보상 0.934(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-18] 스팀파워:10656SP, UPVU Token:266UPVU. 2022-07-24 UPVU reward 1.869 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-18] SteemPower:10656SP, UPVU Token:266UPVU. 929df76
upvu issued  0.864 UPVU to angma 2022-07-23 UPVU 보상 0.864(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-17] 스팀파워:10655SP, UPVU Token:265UPVU. 2022-07-23 UPVU reward 1.729 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-17] SteemPower:10655SP, UPVU Token:265UPVU. b1c204b
upvu issued  0.818 UPVU to angma 2022-07-22 UPVU 보상 0.818(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-16] 스팀파워:10654SP, UPVU Token:265UPVU. 2022-07-22 UPVU reward 1.636 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-16] SteemPower:10654SP, UPVU Token:265UPVU. 58f498a
zzan issued  1.00785 ZZAN to angma 71ca1f7
upvu issued  0.958 UPVU to angma 2022-07-21 UPVU 보상 0.958(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-15] 스팀파워:10653SP, UPVU Token:264UPVU. 2022-07-21 UPVU reward 1.917 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-15] SteemPower:10653SP, UPVU Token:264UPVU. bf23541
upvu issued  0.946 UPVU to angma 2022-07-20 UPVU 보상 0.946(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-14] 스팀파워:10652SP, UPVU Token:263UPVU. 2022-07-20 UPVU reward 1.892 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-14] SteemPower:10652SP, UPVU Token:263UPVU. 8f3a40f
upvu issued  1.448 UPVU to angma 2022-07-19 UPVU 보상 1.448(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-13] 스팀파워:10651SP, UPVU Token:261UPVU. 2022-07-19 UPVU reward 2.896 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-13] SteemPower:10651SP, UPVU Token:261UPVU. c8458c6
zzan issued  1.12204 ZZAN to angma b99193c
upvu issued  1.344 UPVU to angma 2022-07-18 UPVU 보상 1.344(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-12] 스팀파워:10650SP, UPVU Token:260UPVU. 2022-07-18 UPVU reward 2.688 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-12] SteemPower:10650SP, UPVU Token:260UPVU. dafd13a
upvu issued  0.896 UPVU to angma 2022-07-17 UPVU 보상 0.896(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-11] 스팀파워:10650SP, UPVU Token:259UPVU. 2022-07-17 UPVU reward 1.793 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-11] SteemPower:10650SP, UPVU Token:259UPVU. 1c781f7
upvu issued  0.895 UPVU to angma 2022-07-16 UPVU 보상 0.895(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-10] 스팀파워:10649SP, UPVU Token:258UPVU. 2022-07-16 UPVU reward 1.791 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-10] SteemPower:10649SP, UPVU Token:258UPVU. f1c09cc
upvu issued  0.853 UPVU to angma 2022-07-15 UPVU 보상 0.853(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-09] 스팀파워:10648SP, UPVU Token:257UPVU. 2022-07-15 UPVU reward 1.707 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-09] SteemPower:10648SP, UPVU Token:257UPVU. 5a353ed
zzan issued  1.06157 ZZAN to angma 6c64c74
upvu issued  0.842 UPVU to angma 2022-07-14 UPVU 보상 0.842(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-08] 스팀파워:10647SP, UPVU Token:256UPVU. 2022-07-14 UPVU reward 1.685 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-08] SteemPower:10647SP, UPVU Token:256UPVU. e5dc4e5
upvu issued  1.444 UPVU to angma 2022-07-13 UPVU 보상 1.444(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-07] 스팀파워:10646SP, UPVU Token:254UPVU. 2022-07-13 UPVU reward 2.889 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-07] SteemPower:10646SP, UPVU Token:254UPVU. e0bb963
upvu issued  1.080 UPVU to angma 2022-07-12 UPVU 보상 1.08(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-06] 스팀파워:10645SP, UPVU Token:253UPVU. 2022-07-12 UPVU reward 2.16 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-06] SteemPower:10645SP, UPVU Token:253UPVU. 9aad356
upvu issued  0.871 UPVU to angma 2022-07-11 UPVU 보상 0.871(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-05] 스팀파워:10644SP, UPVU Token:253UPVU. 2022-07-11 UPVU reward 1.743 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-05] SteemPower:10644SP, UPVU Token:253UPVU. c01f19c
upvu issued  1.385 UPVU to angma 2022-07-10 UPVU 보상 1.385(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-04] 스팀파워:10643SP, UPVU Token:251UPVU. 2022-07-10 UPVU reward 2.77 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-04] SteemPower:10643SP, UPVU Token:251UPVU. 2a9b2ce
upvu issued  0.876 UPVU to angma 2022-07-09 UPVU 보상 0.876(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-07-03] 스팀파워:10642SP, UPVU Token:250UPVU. 2022-07-09 UPVU reward 1.752 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-07-03] SteemPower:10642SP, UPVU Token:250UPVU. b69012c
zzan issued  1.81679 ZZAN to angma 79192c9
upvu issued  1.367 UPVU to angma 2022-07-08 UPVU 보상 1.367(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-02] 스팀파워:10642SP, UPVU Token:248UPVU. 2022-07-08 UPVU reward 2.734 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-02] SteemPower:10642SP, UPVU Token:248UPVU. 4101406
upvu issued  1.413 UPVU to angma 2022-07-07 UPVU 보상 1.413(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-07-01] 스팀파워:10641SP, UPVU Token:248UPVU. 2022-07-07 UPVU reward 2.827 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-07-01] SteemPower:10641SP, UPVU Token:248UPVU. 60a9fa8
zzan issued  2.08522 ZZAN to angma 221f42c
upvu issued  0.909 UPVU to angma 2022-07-06 UPVU 보상 0.909(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-06-30] 스팀파워:10640SP, UPVU Token:247UPVU. 2022-07-06 UPVU reward 1.818 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-06-30] SteemPower:10640SP, UPVU Token:247UPVU. cd043f1
upvu issued  0.931 UPVU to angma 2022-07-05 UPVU 보상 0.931(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-06-29] 스팀파워:10639SP, UPVU Token:246UPVU. 2022-07-05 UPVU reward 1.863 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-06-29] SteemPower:10639SP, UPVU Token:246UPVU. 2a7f554
zzan issued  1.22266 ZZAN to angma 5eb78e2
upvu issued  1.445 UPVU to angma 2022-07-04 UPVU 보상 1.445(Boost : N) STEEM(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-06-28] 스팀파워:10638SP, UPVU Token:245UPVU. 2022-07-04 UPVU reward 2.89 STEEM(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-06-28] SteemPower:10638SP, UPVU Token:245UPVU. 6abb4ff
upvu issued  0.835 UPVU to angma 2022-07-03 UPVU 보상 0.835(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-06-27] 스팀파워:10637SP, UPVU Token:244UPVU. 2022-07-03 UPVU reward 1.671 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-06-27] SteemPower:10637SP, UPVU Token:244UPVU. 87e5e6e
upvu issued  1.948 UPVU to angma 2022-07-02 UPVU 보상 1.948(Boost : N) STEEM. [분배비율 기준일, 2022-06-26] 스팀파워:10636SP, UPVU Token:243UPVU. 2022-07-02 UPVU reward 3.897 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-06-26] SteemPower:10636SP, UPVU Token:243UPVU. d1d3a08